HAVEN OG LOVGIVNINGEN

Af de sparsomme oplysninger der findes i de gamle dokumenter fremstår det at man fra myndighedernes side tillagde havedyrkningen stor betydning, dette gjaldt især for frugthaverne, hvis fristende høst let lod sig plyndre frugten var ikke så let at erstatte som urtegårdens vækster såsom kål og de forskellige rødder.

Det blev gjort klart for tyvagtige personer ,at ran af frugt var lige så strafbart som andre lovovertrædelser.

Første gang man støder på lovgivningen er i Valdemar sejrs Jydske lov.her finder man forskellige beskyttelsesparagraffer.

Senere kom der andre love og forordninger ,som måske tilmed var meget babariske.set med nutidens øjne.

 

Det fortælles at man sjælden brugte fængselsstraffe når man forgreb sig på næstens frugt, men man måtte erlægge en bøde.

Det fortælles at i gentagelsestilfælde kunne den formastelige få klippet et øre af, eller man valgte at stikke øjet ud ,eller ret og slet klynge ham op i et reb.

Sådan en lovforordning kunne nok skræmme de fleste fra at gå på rov.