MAJ 2007

 

Så har vi taget hul på Maj måned det som man godt kan kalde sommervejr, har fulgt os den 1. uge af måneden.

 

Denne måned er jo både sorgens og glædens måned,  her hvor liljekonvallerne begynder og blomstre mindes vi Elses mor som døde for 2 år siden. Liljekon vallen var Yelva’s yndlingsblomst og vi plukkede også en stor buket som vi havde med til hende under et vores mange besøg hos hende på Fredericia Sygehus. Vi mindes den oplevelse at sygeplejersken havde anbragt buketten af liljekonval -lerne på Yelva’s bryst efter at hun var gledet ind i dødsriget!

Den hverdag vi har, synes for mange, kun at dreje sig om nuet, jeg vil opfordrer jer alle til at  stoppe op en stund, og mindes dem som har været med til at forme jeres liv !

Maj måned er en måned som betyder meget for mig og det helt tilbage til barndommen

For Maj måned også glædens måned . De lyse nætter begynder og Valborg blusene tændes stadig flere steder i landet. Gøgen og Nattergalen er kommet, og jeg mindes min barndom og ungdoms  dage i   Kratholm Dyre og Naturpark som den var 60 år siden.

Og ikke mindst de lune sommer aftener ved Odense å, enten i en robåd eller på bredden med medestangen.

Her i Maj måned samler vi også vores familier i haven i anledningen af min fød -selsdag.

 

Månedens første uge her i kolonihaven ” Sommerlyst ” har været en periode hvor de forskellige kulturer rigtigt har udviklet sig.

 

 Køkkenhaven

Både kartoflerne og jordbær bedet lover om stort udbytte, så hvis vi får noget regn vil det være fint ! løgene står ogsåflot. Radiser, dild og gulerødder er kom met op, sidstnævnte kulturer er nu overdækket med insektnet.

 

Prydhaven

IMG_8871

 

 

Havedammen

IMG_8885

I prydhaven vokser Gunneraen stærkt den ser ud til at havdeklaret de lave tem pe raturer uden frostskader! Den øvrige beplantning kommer også pænt.

Havedammen er nu ved at være i balance og der er et aktivt liv med frøer, sala -mander og fisk. Der har været en tilvækst på 10 guldfisk i den sidste sæson.

 

Det er en hvis hygge med de mange frøer som vi har i år. hver morgen kan vi føl -ge dem når de vender hjem fra deres natlig ture rundt i haverne, dammens plan -ter udvikler sig også pænt!

 

 

Drivhuset

 

I drivhuset  har der været stor aktivitet med  udplantning af tomatplaner, prik ling og potning af sommerblomster samt forskellige grønsager.Jeg har også sået et hold ipomoeaer mere der er blevet sat stiklinger af sommerfuglevinge.

Der er  også blevet  tid til en prøvesåning  af forskellige frø for at teste deres spire evne. De Pelargoniestiklinger jeg satte i April har jeg nu påbegyndt potning en af.

 

 Udestuen

IMG_1995

IMG_1192

I udestuen er vi også ved at få planterne på plads snart er der som tidligere år fyldt med mange spændende planter.

 

Morgenterrassen

Kolonihaven 2004 maj 8

På  Morgenterrassen har jeg udplantet tomatplanter, krukkeplanterne er ved at være pottet om og på plads.

 

Torsdag den 1.

Efter en nat hvor temperaturen igen var nede omkring frysepunktet var der klokken 08:00, 9 grader varme. Det var let overskyet og vinden kom fra sydøst.

I anledning  af 1.maj dagen var der sat mange flag i havekolonien,  det gjorde dagen lidt mere festlig.

I haven startede dagens arbejde med en gennemvanding af hele haven, derefter gik jeg i gang med at beskære udestuens planter,der var også nogle som træng te til en omplantning.

Efter frokosten gik jeg i gang med at sætte nogle stiklinger af ipomoea  Barie ”.

Klokken 15:00 gik vi på visit hos Dina og Ole. Vi skulle fejre at de  nu var flyttet ind i haven for sæsonen, så det blev til eftermiddagskaffe med blødt brød og et par enkelt en til halsen.

Senere på dagen fik jeg udplantet de sidste stedmoderplanter og fik klargjort ærtebedet, dagen sluttede med vanding af de bede som jeg ikke nåede at vande i morges.

I køkkenhaven står alle afgrøder flot.

Havedammen som har voldt mig store problemer med en mængde tråd alger er nu kommet balance. Og vandet er ved at være renset på ny, det hjalp at jeg fik yderligere 10 dammuslinger, som atter har bevist deres værdi.

I Drivhuset har jeg udplantet de 2 stk. Potentattomater som jeg  købte over ved Tora og Torben, den sidste ud såning af ipomoeaer giver et bedre resultat fore -løbig er der kommet fire sorter op,  jeg venter spændt på om det skal lykkes de resterende at spire!

Her er de ipomoeaer som er lykkeds.  Quamoelit er 3 af 5 stk.Triloba er 4 af 5 stk. Red Pecot 2 af 5 stk. , Blue Pecot 3 af 5 stk.  Murasaki Jishi er 3 af 5 stk.

Benizidorry 10 stk. spiret frem.

Tirsdag den 6.

Ugens sidste dag startede med en temperatur på 9 grader  målt klokken 08:00

Efter morgenkaffen gik jeg i gang med lugning af haven, klokken 10 gik jeg til hakkedag. Den1. søndag i måneden mødes vi for at luge og rive vores fælles par -keringsareal, efter arbejdet får vi en snak om løst og fast over en enkelt pilsner.

I køkkenhaven udvikler grønsagerne sig pænt,  men det kræver  en del vand, og nu er vandtankene tømt og rengjort, så derfor må vi bruge vandværksvand indtil der kommer noget regn igen.

I den forløbne uge har jeg udplantet sherrytomater på friland, planterne har klaret de første 2 nætters lave temperaturer ganske flot.

Jeg har priklet Allysium (krognål), de skal jo afløse Chrysanthenum Aureum som kantplante i juli.

Ærte  bedet er lavet klar til opsætning af hønsenettet som Marv- ærterne skal klatre op af,  i drivhuset har jeg ompottet begonierne, og  de stiklinger som jeg havde  sat af Margerit og Streptocarpus har alle slået rod og er  klar til potning om et par dage.

I dag har jeg også sat  nogle  stiklinger af sommerfugleplanten  samt  foretaget  en prøve såning af  ipomoea  Skarlagen, Sunset Serenade, Kniola Black, Morning Glory, Blue Ligt.Mirabilis Bordeaux, Mirabilis Mix. Balsamin. Citron Agurk.

Foruden ovennævnte vækster, har jeg sået 2 hold frø af et par ækster, som jeg har fået foræret, uden at giverne har kunnet oplyse noget navn på dem.

I går lørdag var vi på torvet for at købe nye danske kartofler og hvide  asparges,  der blev også  indkøbt blomster til altankasserne som vi har foran på have huset.

I weekenden var der også tid til at tilberede en rygeost  der ikke noget så velsm agende som en hjemmelavet rygeost

Else har været meget aktiv i køkkenet her i weekenden,  hun har bagt to hold småkager samt to franskbrød  og et valnøddebrød , da hun var færdig i køkke- net tog jeg over og bagte to sigtebrød.

Der blev også tid til fra Elses side at lave en portion  aspargessuppe som var menuen denne søndag.

Denne aspargessuppe forblev en sand nydelse!

Om eftermiddagen inviterede vi Dina og Ole på kaffebord med  friskbagt  brød med forskellige  oste og selvfølgelig rygeost dertil hjemelavet brombærsyltetøj

Efter kaffebordet kørte jeg en tur på genbrugsstationen med  affald .

Efter aftensmaden og dagens tv avis så vi sidste afsnit af tv-serien Matador.

 

Torsdag den 7.

Så kom regnvejret.

Formiddagen blev brugt til en indkøbstur til Varehuset Bilka, turen gik selvfølge- lig omkring plantecentret. Her blev der indkøbtnogle Mini Dahliaer, Mini Petunia, samt 4 stk. forskellige krydderurter, estragon, basilikum, oregano, citronmelisse.Der blev også til et par bakker vinterporrer og knoldselleri, det  var også meningen at vi skulle have nogle agurker til drivhuset, de var  på tilbud til 10 kr. pr. stk. men som så ofte før var de udsolgt en time efter at Varehuset var åbnet, forstå det hvem der kan.

Om eftermiddagen pottede jeg Ipomoeaerne af anden prøvesåning.  Det drejede sig om Quemoelit, Triloba, Red Pecot, BluePecot, Murasaki Jishi og Benichidory.

Senere på dagen udplantede jeg Knoldselleri og Icebergsalat, salaten bruger jeg som mellem afgrøde ved Knoldsellerien!

 

Fredag den 8.

Regnbygerne forsætter, men ind i mellem er der også solskin og nedbørs mængden er også stærkt begrænset ca. 8 mm. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 graders varme.

Efter morgenmaden kørte jeg en tur i Metro for at se om de havde agurker,  jeg skulle også have nogle markeringspenne.

Agurkerne var ikke noget  at tage med hjem, efter min vurdering var de lige til kompostbunken, så fra Metro gik turen til Bauhaus, hvor det viste sig, at de lige havde fået en ny forsyning af agurkeplanter hjem, så jeg købte 2 stk. skoleagur- ker samt 3 stk. salatagurker. Salatagurkerne var til Ole og Dina.

Dagen blev brugt til forskelligt arbejde haven  og  sluttede med  opsætningen af Hønsenettet på ærtebedet.

 

Lørdag den 9.

Dagen bød på en del sol, men der blev også plads til lidt solskin, der blæste en stiv vestenvind og temperaturen nåede ikke op over 13 graders varme.

I køkkenhaven fik jeg ryddet det sidste bed for prydplanter hvorefter jeg gøe -de bedet med en helårsgødning. Jeg udplantede de indkøbte porrer. Fordelen ved højbedene er at man kan plante med reduceret  rækkeafstand,  og man kan så i løbet af sommeren bruge porrerne i mellemrækkerne. Når man dyrker på denne måde kræver det blot mere gødning og vand.

Da jeg var færdig med udplantning af porrerne  påbegyndte  jeg plantning af de for kultiverede ærter.

Jeg var netop blevet færdig  da vi blev ringet op af Elses søster Elin som kunne fortælle at deres Far var blevet pludselig syg under en tur til Fyn sammen med nogle af hans venner.  Det blev aftalt at Elin skulle ringe når hun var i Fredericia således at vi kunne tage stilling til, om vi skulle derned også. Elses bror Tøger var taget fra Sjælland og tog søsteren med fra Odense på turen til Jylland.

Da Elin ringede senere fik Else hende til at ringe til vagtlægen. Otto havde godt nok været inde på sygehuset i Middelfart, men de kunne ikke gøre noget for ham  på trods af at han havde over 40 i feber. Dette undrede vagtlægen da han senere ankom for at undersøge Otto. Det blev en barsk afslutning på denne onsdag!

 

Torsdag den 10.

Dagen startede med lidt sol og temperaturen lå klokken  06:00 på 9 graders varme. Vinden var fra skiftende retninger og dagen var meget regn fuld. Temperaturen sneg sig ikke op over 15 grader!

Selv om dagen bød på megen nedbør, blev der dog også tid og plads til havearbej de. Jeg startede med at skifte beplantningen i altankasserne, og de stedmoder planter som var her, blev  plantet ud under espalietræerne,  i  stedet  blev der nu plantet  pelargonier og petunia i kasserne .Senere på dagen gik  jeg i gang med renoveringen  af højbedet ved havedammen. Jeg fjernede fl de afblomstrede løg, de skal nu sættes til dvale i kasser på den nordlige side af Havehuset.

Siden fik jeg monteret havelamperne i bedet, de kommer fra  indgangspartiet, vi mener, at vi har mere glæde af dem når de er placeret i bedet hvortil der er ud -syn fra Udestuen,  jeg sluttede renoveringen af bedet med udplantning af nogle stauder blandt andet Bronzeblad og to forskellige Canaer.

Ind i mellem regnbygerne skrev jeg dagbog,  efter aftensmaden  kørte jeg hjem for at tjekke post og mailboksen,  til slut lagde jeg dagbogen for de foregående dage ud på nettet.

 

 Fredag den 11.  

Temperaturerne for dagen lignede de foregående det var næsten vindstille

Jeg var tidligt oppe i dag og gik i gang med at tage de sidste påskeliljer op for  også at sætte dem til afmodning så de er klar til udplantning i efteråret, derefter gik jeg i gang med at rette hækken op, senere på dagen udplantede jeg Isbegonia erne. Der blev også tid til at potte de stiklingformerede Margeritter.

 

Lørdag den 12. 

Temperaturerne ligger atter på den lave side af skalaen dagen    bød på såvel sol som byger, og der blæste forsat en kølig vind.

Dagen blev brugt til klargøring af familiesammenkomsten i morgen   anledning af min forestående fødselsdag, så vi startede dagen med at handle ind hvorefter vi gik i gang med at bage brød. Else bagte Rugbrød og et Valnøddebrød. Da Else var færdig i køkkenet bagte jeg  2 stk Sigtebrød og 20 Grovboller.

Over middag kom Per vores yngste for at låne bilen da han skulleud for at hente datteren Anne som skulle på weekendbesøg hos ham.

Vi aftalte at han kunne beholde bilen til søndag aften, hvor vi  inviterede ham og Lene til at spise aftensmad sammen med os og  min tvillingesøster Karen som var på besøg.

 

 Søndag den 13.

Dagen startede med solskin og flaget blev sat fra morgenstunden,  efter morgen maden gik vi i gang med forberedelserne til dagens brunch. Der skulle laves rør -æg med stegt bacon, cocktailpølser i svøb, samt amerikanske pandekager,  Der-til kom pålægs og ostefade.

Til slut skulle de forskellige brød skæres og anrettes, tilslut skulle Elses forskel lige slags hjemmelavede syltetøj  på asietter. Da gæsterne indfandt sig klokken 10:00 var alt klappet og klart.

Vi var 14 til bords. Det var vor ældste søn John og hans familie samt vores dat -ter Ulla ,hendes mand Martin, deres datter Mette og hendes ven David, som en overraskelse havde de vores oldebarn Oscar med. Ullas søn Jan var også kommet.  Vores overraskelse til  vores børn var den,  at vi havde inviteret min Tvillingesøster Karen på besøg.

Per og Lene kom til grillaften kom klokken 17:00 sammen med Per’s søn Kristian de.  Det blev alt i alt en rigtig dejlig dag som sluttede ved 20:00 tiden,  hvor jeg kørte Lene og Kristian til Hørning. Hvorefter turen gik til  Rosenvangs Alle hvor min søster og jeg skulle overnatte.

 

   Søndag den 27.

 

Så nåede vi til 1. pinsedag, og vejrmæssigt startede dagen køligt med overskyet himmel. Ved ti tiden begyndte det at regne. I perioden siden sidste dagbogsblad, har vejret vekslet  meget, der har været dage med tempera turer på omkring  20° varme, vi har også haft et par enkelte nætter med let nattefrost.

 

Frosten  sveg  toppen  på kartoflerne,  til alt held  var vores  kartofler  så  langt fremme i væksten at det ikke har haft den store betydning.

 

billede 2

Flere af mine naboer som har sat kartoflerne senere, fik næsten planterne sve -det helt bort.
Der er sket en stor udvikling overalt i haven, i den forløbne periode, som er gået siden sidste nyt her fra Kolonihaven.

 

billede 3

Havens hække er blevet klippet og prydhavens bede er ved at være tilplantet!

 

KØKKENHAVEN

 

I køkkenhaven  er de  første kartofler  høstet, og  de forskellige bede er pålagt afklippet fra havens ligusterhække.

 

billede 4
Denne afdækning hindrer dels udtørring af jorden og nedsætter ukrudtets ev -ne til at spire frem i bedene.

 

Selleriplanterne som jeg udplantede først på måneden har nu fået  gang i vækst -en,  det samme gælder for icebergsalaten  som jeg udplantede i bedet som   mel -lemafgrøde .

 

Bedet med Stikløgene står flot, det gælder både Rødløg og Kepaløg.

 

I ærtebedet udvikler planterne sig også godt, der var blot et problem med at fin -de høje marværter til såning på indersiden afvækst nettet.       Vi valgte derfor som et forsøg at så sukkerærter.

 

Bedet med porre er også under god vækst og det er beskyttet  med et insektnet for at hindre angreb af løgfluen.

 

Bedet hvor jeg dyrker dild,  gulerødder,  radiser og  persille,  er også  beskyttet med insektnet.

 

Dette insektnet har også den effekt, at det på solrige dage hindrer udtørring af jorden.

 

Jordbærbedet udvikler sig pænt ,  der er også i år udsigt til et pænt udbytte på dette bed.

 

 

 PRYDHAVEN

 

Som tidligere  omtalt er prydhavens  bede  ved at være  tilplantet, men her sker der en løbende udskiftning hen over havesæsonen.

billede 5

Gunneraen vokser godt, og nyder dagens regn.

 

 

Roserne  udvikler  sig pænt  de  står  med mange  knopper  og  skal  snart  havde tredje portion gødning!

 

billede 6

 

 

billede 7

 billede 8
Klematis Nelly Moser har mindst et hundrede blomster.

 

 billede 9
Klematis Wyvian Penell står med sine flotte forårsblomster, desværre blev skadet af den sidste nattefrost, men smukke er de alligevel.

 HAVEDAMMEN

Havedammen er stadig en oplevelse. Der er stor aktivitet af både  frøer og fisk,  dammuslingerne samt dammens planter har atter  år skabt en god balance i miljøet.

 

DRIVHUSET

 billede 10

Tomatplanterne står godt og agurkerne er også ved at komme i vækst.

De stiklingformerede Streptocarpus samt den Rosa farvede Margerit udvik-ler sig godt.Jeg har fået pottet de sidste Ipomoeaer.

Som status over de frø  jeg har  modtaget  fra Rita Drolsum,  ja da ser  det ikke for godt ud. Efter at havde  forsøgt  mig med endnu  en såning af de  fremsendte frø må jeg konstatere, at visse af Ipomoeaerne ikke lader sig dyrke her under vores breddegrader.

Af  de dyrkningsforsøg  som  jeg har gjort, er det kun lykkedes for mig at få Tricolor Shiva, Red Pecot, Blue Pecot, og Sunrice Serenade  til at  udvikle  sig til brugbare planter. Red og Blue Pecot er dog meget langsomt voksende planter.

Af dyrkningsforsøgene  kan man  udlede  det,  at man  skal være opmærksom på tids zoner. Det er jo nogle af de omtalte frø som sandsynligvis stammer fra Sub -tropisk områder.

Hvis du vil fremelske disse planter kræver det et opvarmet drivhus  med stærkt styret klima.

I drivhuset står mine Calaer og udvikler sig pænt. De overvintrede Thaitulipaner er ved at bryde med nye skud,  så det bliver  spændende at se,  hvornår  de kom mer så langt at de står med blomster.

 

UDESTUEN

 

I Udestuen står planterne flot, den Medinilla Manefica som jeg forsøgte at over -vintre måtte jeg kassere, så nu har jeg indkøbt en ny og fået en yderligere pas -ningsvejledning for plantens hvileperiode, så mon ikke at det lykkedes at over -vintrer planten i denne sæson.

 

Slyngplanterne er i en god udvikling foreløbig drejer det sig om Sunrice Serena -de og Barie. Min eneste Bona Nox står stadig i drivhuset.

 

MORGEN TERRASSEN

 

Planterne har klaret sig fint på trods de lave  temperaturer selv tomatplanterne er i vækst.

Familielivet  kører stille og roligt. Ulla har været her efter en del planter til deres have, det er altid hyggeligt at kunne hjælpe med lidt planter .Vores Barnebarn Sara var her i Kristihimmelfarts ferien det var som sædvanligt hyggeligt, hun brugte noget af tidenhos os  til at lave en fødselsdagsgave til hen -des mor, med lidt hjælp af farmor fik hun lavet et billede af Hama perler.
Sara havde da også tid til at hjælpe ude i haven  jo hun er  en sød og  hjælp som pige

 

Vi var også til det årlige Kræmmermarked nede ved fælleshuset,  der var i år en klovn som optrådte i et lille medbragt cirkustelt. Det blev til nogle hyggelige ti -mer.

 

Pinselørdag var vi til det årlige morgentræf på havegangen hvor  vi i fællesskab nød vores morgenkaffe med tilbehør.

billede 11

 

 

 

 

Jeg ønsker hermed alle besøgende en rigtig god Pinse og byder jer velkom -men  tilbage i juni  hvor i kan læse mere om livet  her i vores kolonihave 

Skriv et svar