OP – A – AA OG GAA

Kapitel 7

Inden vi forsætter turen op ad Åen skal vi på besøg Nr. Broby Kirke og dette besøg bliver et lille kapitel for sig.

Ad en velholdt grusgang kommer vi til Hoveddøren.

Kirken e åben for turister og andagtsøgende. Jeg synes, alle de danske landsbykirker jeg har besøgt, har været smukke, men sjælden har jeg set et kønnere kirkerum end her i Nr.Broby.

Koret er højtliggende og den smukke tredelte altertavle minder om Klaus Bergs arbejde. Der fortælles, at da altertavlen blev ført til kirken, var der et heftigt regnvejr, men til trods herfor faldt der ikke én eneste dråbe på Tavlen, og det fortælles ligeledes, at da man spurgte mesteren, om han kunne skære endnu tavle ligeså smuk, eller smukkere, og han svarede ja, så stak man hans øjne ud for at det ikke skulle ske.

Vi går en tur op i det høje tårn.

Den klare sommerluft giver udsigt ud over Allerup, Vøjstrup og Ståby.

I tårnet hænger 2 smukke klokker en stor og en mindre. Den lile er ophængt i 1916 og bærer følgende indskrift.

Bring de budne

Som færdes dernede.

Budskab fra oven

At alt er rede.

I kirken er der indrettet Begravelsesplads for Ellen Marsvin og hendes 2 Ægtemænd Ludvig Munk og Knud Rud.