HVEM ER JEG

 

Mit navn er  Svend Aage Hansen jeg er 87 år. Født og opvokset på Fyn i landsbyen Bellinge, som var en del af det daværende  Brændekilde – Bellinge sogn. Jeg er nummer 7 ud af en børneflok på 8

barndomshjemmet

        Mit bardomshjem på Assensvej i Bellinge

MIDT ARBEJDSLIV

Mit arbejdsliv begyndte allerede som barn , da jeg sammen  med mine søskende måtte hjælpe vores forældre med de opgaver de påtog sig for at opretholde livet i arbejderhjemmet .

Min far arbejde som sortermester hos produkthandler H. I. Hansen i Odense.

Min Mor havde foruden opgaven med at passe børneflokken også arbejde uden for hjemmet. Sammen med far havde de roeentrepriser, blandt andet havde de sukkerroeentreprise på en af landsbyens større gårde “Broholmergården “. Her hjalp vi som børn med til at luge roerne. og skrabe hovpladser når de skulle tages op om efteråret.

Som 12 årig startede jeg som mælkedreng hos den nu for længst afdøde mælkehandler Peter Larsen som den gang kørte mælk ud fra Borreby Andelsmejeri.

I min barndom gik vi kun i skole hver anden dag, hvorfor vi havde forskelligt arbejde på vores fridage, det var arbejde på gartnerierne og ved landbrugene. Efter min konfirmation arbejde jeg en kort periode hos Thomas B. Triges fabrikker  i Odense,  det var som arbejdsdreng i viklerriet. Senere kom jeg i lære som bager, men læreforholdet blev bragt til ophør på baggrund af jeg fik meleksem. Jeg vendte  tilbage til arbejdet  ved landbruget, hvor jeg blandt andet  i nogle år var ansat  i Fraugde på   “Aabjerggaard”  hos gårdejer Johannes Hansen,   her arbejdede   jeg indtil  jeg skulle aftjene min værnepligt hos JydskTelegrafregiment i Århus

 

telegraf logo

 

Jeg stillede ved regimentet på Langelandsgades kaserne den  11. november 1955 og fik tildelt soldaternummeret  271629, Her på Langelandsgade  gennemgik jeg grunduddannelsen og tog militært kørekort , hvorefter jeg den  6. februar 1956 blev overflyttet til Padborglejren, hvor jeg indgik i telefonkompagniet som motorvognsfører på et feltkabelkøretøj.

 

rekrutbillede

 

Jeg var i Padborglejren resten af rekruttiden som strakte sig til  hen på foråret  hvorefter jeg sammen med resten af kompagniet atter vendte tilbage til Regimentet i Århus, hvor vi nu indgik vi i dækningsstyrkens telefonkompagni i tredje telegrafbataljon.

Efter hjemsendelsen i marts 1957,  Havde jeg flere mindre arbejdsforhold,  dengang var der jo ikke noget som hed bistandshjælp hvis man var uden arbejde, så var det bare om at finde sig et job selv om dette ofte kunne være svært her ude på landet.

I løbet af forsommeren var jeg blandt andet ansat som reservepostbud ved posthusene i Bellinge og Holmstrup. Jeg arbejde også som krokarl på  Bellinge kro  det vil sige at jeg blandt andet vedligeholdte haven.

I Juni måned 1957 kom der besøg til min søsters svigerforældre. Det var en det en københavner  ved navn Aage Duelund  som sammen men sin hustru Alma havde et engrosbageri i Oskarshamn  i Sverige.  Bagermesteren ville gerne ansætte mig som for bundter  da han mente at problemet med meleksemen var et overstået kapitel. Men, dette skulle senere vise sig  ikke at være tilfældet, for i begyndelsen af Oktober begyndte mine hænder på ny at blive angrebet , så den 21. december gik turen atter hjem til Danmark.

 

Efter hjemkomsten til Danmark var jeg  så heldig at få jobbet som reservepostbud tilbage.  Men jeg gik jo efter et fast job.

Da jeg i foråret 1958, så at mit gamle Regiment søgte frivillige meldte jeg mig atter under fanerne. Jeg blev kontraktansat ved regimentet hvor jeg i starten forrettede tjeneste ved våbendepotet under depot forvalter Villy Hansen.

Nogle år efter min udnævnelse til korporal blev jeg ansat som  fungerende forvalter ved forsyningsdepotet.

Medens jeg var ansat ved telegrafregimentet tog jeg en brevskoleuddannelse i enkelt og dobbelt bogholderi , senere blev jeg foreslået at tage svejsecertifikater i autogen og elektrosvejsning.

Svejsekurserne foregik på Hvidemølle skolen i Randers, Disse kurser var beregnet på tiden efter tjenesten i forsvaret velvidende at tjenesten måtte slutte en dag.

 

Det var også 1958 jeg traf  Else, som året efter blev min hustru . I 1960 fødte Else vores første søn på fødselsanstalten i Århus med årene fik vi yderligere to børn

 

 

Da der i  sommeren 1966 skulle ske store ændringer i ansættelsesforholdet, som betød at vi skule ansættes  som  civile depotarbejdere,  hvilket ville betyde en stor lønnedgang valgte jeg at opsige min kontrakt med regimentet.

 

Så  i en alder af tredive år valgte jeg at gå i lære som bygningsmaler i malerfirmaet Sjøreen & co. som dengang havde til huse i Rosengade.

Det var  på det tidspunkt  allerede et gammelt firma  der oprindeligt var blevet grundlagt   af Malermester Johan A. Sjøreen som også havde etableret sig med farvehandel.

Denne farvehandel var dog siden solgt fra.

I 1966 var det Børge Voetman og Poul Andersen, som var indehavere af malerforretningen. Da de tidligere med et godt resultat havde uddannet en voksenlærling fik jeg oprettet en såkaldt Paragraf 30 kontrakt. Jeg arbejdede i  Sjøreen & Co i 23 år.

Efter endt lærlingeuddannelse  arbejdede jeg for meste for Malermester Evald Jensen. Da jeg startede i firmaet var han konduktør, men i løbet af årene var han blevet udnævnt til malermester og medejer  af firmaet.

 

I De mange år i  Malerfirmaet Sjørren og co havde jeg mange spændende job både herhjemme og  i udlandet.

I Danmark har jeg hen over midten af firserne blandt andet været med  ved renoveringen af Sø pavillonen i København samt Ruths Hotel på på Gammel Skagen.

Jeg har to gange været i Saudi Arabien, første gang var i 1978 hvor  jeg var i Riyadh for sammen med kollegaer at udføre malerarbejde på en tilbygning på Kong Faisals Hospital. I 1983 gik turen til Jiddah, hvor jeg udførte malerarbejde på Nashars forædlingsslagteri .

Derudover har jeg endvidere arbejdet i to perioder i Norge, hvor jeg både var i Stavanger og Bergen, sidstnævnte sted var jeg med til at renovere Hotel Norge 1986.

Mit sidste job som malersvend havde jeg på Grønland, i byen Maniitsoq hvor jeg arbejdede  hos Maniitsoq Coating, det var i perioden fra  november 1989  til forsommeren 1990  hvor en arbejdsulykke brat satte en  stopper for mit aktive liv på på arbejdsmarkedet.

Igennem årene har jeg haft mange hobbyer, den største og  alt overskyggende  er dog arbejdet i haven.

Da jeg var på arbejdsmarkedet havde vi en stor villa med en dejlig have  i Tranbjerg  syd for Århus. I de efterfølgende 16 år  videreførte jeg min hobby i Kolonihaven Sommerlyst på Rosenvej 505 i Haveforeningen Norringholm. Denne Haveforening er meget smukt beliggende ved Brabrandsøen i Århus Kommune.

IMG_0045

Sammen med min  hustru Else som jeg var gift med i godt og vel  53 år nød  jeg de dejlige sommerperioder  i kolonihaven.

Her dyrkede vi dyrker grøntsager til eget forbrug, dette forgik i  højbede, desuden frø og stiklingformerede  jeg mange planter i Drivhuset.

 

IMG_0039

I prydhaven havde vi  slyng og klatreroser,  samt slyngplanten  Ipomoea , sidstnævnte  var meget fremme i midten af trediverne. Denne smukke tragtsnerle er inden for de seneste år vendt tilbage til mange danske haver. I vores udestue havde vi flere sjældne planter, blandt andet Medinilla Manefica  som  stammer  fra Luzon på Filippinerne .

IMG_1192

Endvidere havde vi slyngplanten Ipomoea Bona Nox. I udestuen finder du også Nerie, Thaitulipanen Cumura, samt forskellige  Canaer og Calaer. En af de sidst tilkomne  planter  (Streptocarpus),  er en meget interessant stueplante, som findes i mange varianter,   i min samling af spændende  planter findes også  ampel planten (Brovalia).

IMG_1995

I dag har vi solgt haven men jeg vil videreføre hjemmesiden, med nye tiltag inden for havebrug da jeg har planer om i den kommende sommer at besøge nogle af de mange flotte haver som jeg igennem årene har linket til , jeg vil så tage mit kamera med og lave nogle fotoreportager for at lægge dem ud her på siden.