DIN HAVE I JANUAR

 

 

Billede 1

 

 

 VINTERBESKÆRING AF FRUGTTRÆER

Vinter beskæring har den fordel  at man bedre kan forme sine træet  dette er især af særlig betydning for espalietræerne. Beskæringen skal være afsluttet inden knopperne begynder at udvikle sig omkring begyndelsen af april!

 

Husk for vinstokke gælder at de skal være beskåret inden udgangen af januar, hvis man vil undgå forblødning af stokkene.

VINTERBESKÆRING AF PRYDTRÆER

Udtynding af kronen  eller opstamning af træerne  kan foretages  nu. Men hverken birk, valnød eller ahorn kan på dette tidspunkt tåle en afskæring af større grene.

Deres saftstigning er forlængst gået i gang så disse træers beskæring må vente til efter løv spring.

 

Tung og våd sne kan tynge grenene ned  eller i værste tilfælde knække dem. Fjern derfor sneen forsigtigt med en blød kost så træernes knopper ikke tager skade.

GØDSKNING AF KØKKENHAVEN

Allerede her i januar kan man give køkkenhaven den første  omgang gødning således der er et forråd når man går i gang med forårets til såning og plantning.

Jeg bruger som regel  en blandingsgødning  ca. 50 gr pr m². man  kan også  med fordel tilføre animix eller ben mel svarende til 100 gr. pr m²

GRÆSPLÆNEN

Hvis plænen er dækket af sne, bør man ikke gå eller lege på den. Når sneen tryk -kes sammen kommer der ikke luft ned til græsplanterne, hvor ved der er  risiko for an greb af sne skimmel.

 

HÆKKE

Hække af Bøg, Tjørn og Liguster kan klippes nu.  Prøv at forme hæksiderne,  så -ledes hække bliver  bredest forneden smallest foroven.Toppen  skal aldrig klip -pes før den når den ønskede højde  (i naboskel ikke over en 180 cm. jvnf. Hegns -loven ).

En gammel hæk kan forynges ved en kraftig tilbageskæring til 20 til 30 cm over jord over fladen. Denne kraftige tilbageskæring gælder dog kun for Tjørn og Liguster, medens bøg ikke kan tåle en den samme behandling.

Ligger der saltmættet sne  langs hækken  ud mod fortovet må dette  straks fjernes hvis ikke hækken skal tage skade af saltet.

Skriv et svar