DIN HAVE JUNI

have1

Havearbejdet generelt

 

Juni måned er den bedste måned for havefolket ! både for dem der vil arbejde med jord og planter, og for dem som bare nyder at det hele myldre frem med grønt og blomster.

Men skal det hele trives må vi selv hjælpe lidt til hvor sommerklimaet ikke kan klare det. Lige som maj kan juni være regnfattig, så må havefolket rykke ud med haveslange og vandkande.     Faktisk er det bedst med
vandkanden. Det kolde vand fra haveslangen afkøler nemlig både jord o planter og kan i nogen tilfælde gør mere skade end gavn. Benyt hellere vand der tempereret hvilket man kan gøre ved at fylde et kar eller en beholder op om aftenen og lade solens stråler opvarme det i løbet af dagen så det er klar til næste aftens vanding.

Hvis man ikke har mulighed for at opmagasinere vandet skal vente med at vande til efter solnedgang.

 

Arbejdet med Jorden

KULTIVERING:
Den nøgne jord mellem rækkerne i køkkenhaven  holdes løs og fri for ukrudt med en håndkultivator, en løs overflade formindsker fordampningen, således at man sparer p det dyre vandværksvand.

 

TOPDRESSING:
den løsnede jord i køkkenhaven, staude og rosenbed kan dækkes spagnum, enhedsjord , græsafklip, har i ligusterhække er afklippet også et effektivt dæk materiale, alt sammen bevirker til at holde ukrudt i skak og hindre udtørring af jorden.

 

GØDSKNING:
Kunstgødning m ikke strøs ud i tørt vejr, og skal helst vandes ned med det samme. Giv aldrig for megen gødning på en gang, men efter reglen lidt men ofte.

 

VANDING:
Blomsterbed og urtebede vandes i tørrer perioder. Husk altid at løsne jorden efter hver vanding således at der ikke dannes en hård skorpe på overfladen .

 

Arbejdet med Planterne

UDPLANTNING:
Det er en god regel at udplante de for kultiverede tomatplanter samt Dahliaplanter efter Grundlovsdag.
Så er jorden tilpas varm til disse kulturer og der er minimal risiko for nattefrost.

 

PLANTNING:
Alle pottekultivere og klumpholdende planter kan stadig udplantes i have og krukker Husk om hyggelig vanding før og efter plantning.

 

OPBINDING:
Slyngroser og klatreplanter bindes op til espalier med opbindingsmiddel som ikke beskadiger planterne.
Høje stauder gives støtte med bambuspinde eller grene  så lidt synligt som muligt.

 

HÆKKLIPNING:
Både løvfældende og stedsegrønne hække kan klippes på denne tid, nye hække kun på siderne, ældre udført før Sankt Hans –  hele juli kan også anvendes til arbejdet

 

AFPUDSNING:
Visne blomster fjernes på stauder og sommerblomster da det vil øge blomstringssæsonen. Visne roser afklippes  med to grønne blade neden for blomsten, ved den fremgangsmåde  får man en hurtigere tilvækst af nye blomster.

 

Plantebeskyttelse

 

BLADLUS:
På frugttræer, roser og stauder kan der sprøjtes med et Pyretrummiddel, som hører til de mindst giftige bekæmpelsesmidler. Men en kraftig vandstråle fra haveslangen kan også spule de fleste bladlus væk.

 

PÅ GENSYN I JULI