2006 MARTS

Lørdag den 5.

Så fik vi taget huld på den første forårsmåned ,jævnfør kalenderen, men som sidste år har Kong Vinter også i år sit faste greb om haven.

Vi må som haveejere væbne os med tålmodighed, selv om plantecentrene lokker med deres udbud af såvel  stedmoderplanter som drevne løgvækster. Selvfølgelig kan man jo indkøbe sine læggekartofler og det planlagte frøsortiment, der er også et righoldigt udvalg af blomsterløg og knolde.

Har man mulig for det kan man jo ved hjælp af minidrivhuse placeret i vindueskarmen for kultivere  både sommerblomster og urter.

Jeg selv har endnu ikke sat kartoflerne til forspiring, da jeg har på fornemmelsen at vi får en langvarig periode med frost her i marts.

Søndag den 19.

Ja så er der gået 14 dage igen og det har været en yderst travl periode, hvor vi har arbejde med at komme på plads i vores nye lejlighed. I dag søndag ik turen ud til Plantorama og Skæring plantecenter. Else havde fået 350 kr. af vores ældste barnebarn Jan , så kunne hun købe sig en blomst som indflyttergave, nu hvor vi havde fået vores ønskebolig.

I den forløbne periode har der været konstituerende møde i Aarhussyd Havekreds. På mødet blev jeg udpeget til at overtage jobbet som redaktør og webmaster på kredens hjemmeside.

Det er spændende at komme i gang med arbejdet, fordi man ved dette, møder så mange spænde have mennesker. Jeg har også været til sidste møde i kolonihavebestyrelsen, da jeg trækker mig fra dette bestyrelsesarbejde ved den kommende generalforsamling.

Tirsdag den 21.

I dag kørte Else og jeg over til gartneriet Vidtskue , for at tilse de planter som v i har til vinteropbevaring hos Tora og Torben. De fleste af planterne har klaret sig fint, men som det plejer at gå var der også nogle som ikke kunne klare de lave temperaturer, men så må vi blot starte forfra. På vejen hjem lagde vi turen forbi metro hvor vi købte læggekartofler.

Da vi havde indtaget vores frokost kørte jeg en tur ned i kolonihaven, her blev der tid til en snak med Arne ,Bendt og Oluf som alle opfordrede mig til at genopstille til foreningsbestyrelsen, jeg forklarede dem at de måtte finde en anden da mit kandidatur ikke var til rådighed.

Medens jeg var i haven blev der tid til lidt oprydning i drivhuset , jeg fik sat kartoflerne til forspiring  samt repareret havegangen og revet langs hækken.

Fredag den 24.

Det blev så dagen hvor jeg overdækkede kartoffelbede og det første Såbed. Vejret var i dagpræget af en del sol, men ind imellem kom der også både sne og haglbyger. Derfor blev det ikke til meget andet arbejde på denne råkolde marts dag.

Lørdag den 25.

Dagen startede grå og trist det var næsten en forvarsel til dagens generalforsamling. Der var meget debat men endte med at alt blev godkendt med mindre rettelser efter generalforsamlingen var der socials samvær med smørrebrød. Else og jeg forlod haven klokke 14 da vi skulle til Fensholt til vores barnebarns 14 års fødselsdag vi lagde turen forbi Hørning for at afhente hendes far Per, som er vores yngste søn . Men han var desværre blevet syg så det var kun hendes lillebror Kristian som kom med til festen. Vi var hjemme fra festen klokke 18:00.

Søndag den 26.

I nat skiftede vi så til sommertid, men det var just ikke sommer vejret bar præg af, da jeg stod ved otte tiden. Der havde været nedbør i løbet af natten i form af slud, så foråret lader endnu en gang vendte på sig. Derfor blev det endnu en dag ved computeren ,hvor jeg brugte tiden til at redigere billeder.

Mandag den 27.

Mandagen bød på megen regn, men hen over middag klarede det op, så jeg valgte at køre en tur ned i kolonihaven for at lægge nogle sække jord ind i drivhuset , så de kunne tø op til den kommende forårs såning.

Jeg plejer at være i fuld gang med såning og prikling her i midten af marts, men på bagrund af vores flytning er det blevet udskudt.

På vej hjem fra haven lagde jeg vejen forbi Tranbjerg for at besøge min ven Evald Svalø og hans kone Kirsten. Han var i fuld gang med at producere sommerblomster med mere.

Tirsdag den 28.

Det blev en dag med blandet vejrlig, jeg stod op klokken syv, og efter morgenmåltidet besluttede jeg mig for at køre ned i haven og fortsætte med oprydningen efter vinteren. Jeg skulle også i dag have sat de sidste kartofler til forspiring

Da jeg kom ned i kolonihaveområdet var der ikke mange haveejere tilstede. Jeg kigge indenfor hos Oluf Valeør som var i fuld gang med vinter oprydningen. Jeg beundrede nogle af de tidlige forårsblomster som han netop havde købt inde på torvet. Oluf er en af de rigtige aktive kolonihavefolk. Han er altid først med udplantningen om foråret. Vi blev enige om at mange af de nytilkomne havejere havde en anden indstilling til havebrug en ham og jeg.

Mit arbejde bestod som tidligere  fortalt i at få kartoflerne sat til forspiring, samt at få kultiveret bedene.

Onsdag den 29.

I dag var det havedammen  som skulle oprenses for nedfalden løv. Under oprensningen kunne jeg konstatere at både fisk og padder havde det  godt ,det samme gjorde sig gældende for såvel nøkkeroserne som dammens øvrige planter.
Under mit arbejde med dammen kun jeg konstatere at der var begyndende dannelse af tråd alger, så nu må jeg ud og købe nogle Dammuslinger.

Disse muslinger havde jeg stor succes med i sidste have sæson , hvor jeg havde købt 10 store muslinger. I følger oplysninger fra have centret renser hver musling  200 liter vand i timen.

Disse muslinger holdt dammen fri for alger hele sommeren , og det var en besparelse på kemikontoen som betød noget både økonomisk og miljømæssigt.

Denne eftermiddag kørte jeg Else ud til Hasselager hvor hun lave et måltid mad til bankospilerne i Fælleshuset.

På vejen hjem i haven, lagde jeg vejen indenom Bauhaus for at se om de havde nogle stedmoderplanter til udplantning. Dem de havde så noget forkomne ud men da de var sat meget ned valgte jeg at købe 36 stk. = 36 kr. De blev straks potte op så de kan komme til hægter i drivhuset.

Det var også i dag jeg åbnede for vandet ,og traditionen tro skabte det problemer med okker , således at tilførslen til toilettets cisterne blev blokeret, men det måtte så vente til i morgen.

Torsdag den 30.

Denne 2. sidste torsdag i marts, blev rent vejrmæssigt en grå og trist affære, jeg tog i haven ved ni tiden. I dag foretog jeg en oprydning i vores skur og fik cykelstativet sat på plads, endvidere blev husets navneskilt hængt op. Jeg fik også løst problemet med vandforsyningen således at alt fungere perfekt.
Efter at jeg havde været hjemme for at spise min frokost, fik jeg priklet de mange isbegoniaer,  samt lavet stiklinger af min Brovalia.

Jeg fik sået følgende arter af mine Ipomoeaer bona nox, blue star, clarc haven blue pearl, pink lady, kniola black, morning glory, sunset serenade, og ipomoea skarlagen.

Dagens arbejde afsluttedes sidst på eftermiddagen.

Fredag den 31.

Så nåede vi til slutningen af den første forårsmåned, og dagen forblev kølig og grå. jeg valgte atter at tage i haven for når jeg skulle arbejde i drivhuset havde vejret jo ingen betydning. Jeg fik sat mine Cana til spiring, samt fik leveret  4 sække pottemuld til en af mine have veninder.

jeg forlod haven ved middagstid d vi skulle ud og handle ind til weekenden. eftermiddagen blev brugt til redigering af hjemmesiden.