TIPS OG IDEER TIL STØRRER HAVEGLÆDE

VISITKORTJeg vil her bringe tips og ideer som jeg håber vil skabe glæde og inspiration blandt alle som læser dem

De vil blive opsat i kronologisk orden og følge årets gang