DIN HAVE I APRIL

 

 

 Billede 1

 

HAVEARBEJDET GENERELT

 

Forårsrengøringen  i haven er ikke det mest spændende arbejde, men for et godt resultat si den hen. Græsplænen er brun og vissen. Den skal rives grundigt ren med en skarp vifte el -ler gummirive. Fjern alle visne blade og småkviste og  totter af vissent græs. Bagefter kan man give plænen et godt drys kunstgødning, således  at den at den får ordentlig næring den før ste del af sommeren. Man kan bruge  50 gr. pr m²,   men lad endelig slåmaskinen i fred plænen skal ikke slås før den har en højde af 6 til 10 cm.     På den måde får græsplanterne mulig hed for at udvikle et godt rodsystem  således at plænen  bedre kan klare  tørke og fug tighed sommeren igennem.

 

 

ARBEJDET MED JORDEN 

GRAVNING

Nu kan man grave jorden i køkkenhave og blomsterbede.  I regelen kan man nøjes med det man kalder en skraldgravning , som består i at man kun vender det øverste lag det vil sige 5 til 10 cm. Undgå at grave mellem roser , stauder og buske hvor rødder ligger nær jordoverfladen.

RIVNING

Frøbede rives med en skarptandet rive så jorden bliver let at så i. Jordoverfladen tørrer ud ved rivearbejdet, så riv ikke alt for dybt.

KULTIVERING

Til jordbehandling er kultivator det bedste redskab, og den kan både erstatte spade og rive.

LUGNING

Ved hyppige lugninger undgår man at ukrudtet tager overhånd.

GØDSKNING

Pas på ikke at overgøde jorden. Hvis man har gødet haven i det tidlige forår, bør man vente med næste gødning til planterne er kommet i god vækst.  Lad endelig være med at gøde ny plantede træer , buske og stauder.

VANDING

I regelen kræver planterne ikke vanding i det tidlige forår.Desuden afkøler vandet jorden, så planterne ligefrem får et kuldechok.

 

ARBEJDET MED PLANTERNE

 

SÅNING

Frø af de mest hårdføre køkkenurter og sommerblomster kan sås i denne måned. Men jord -temperaturen skal helst være på + 10º.Til rækkekulturer sås i et par cm dybe riller som gennemvandes før såningen.  Husk at give god afstand mellem de enkelte frø således der ikke bliver trængsel i bedet.

PRIKLING

Forkultiverede  planter fra vindueskarm ,drivhus eller mistbænk bør ikke prikles ud på vækstarealet før sidst i måneden.

UDPLANTNING

Forspirede kartofler kan lægges nu aldrig for dybt og helst dække af kun 5 cm jord.

PLANTNING

April er en god plantemåned for både træer og buske. Potedyrkede stauder og stenplanter kan plantes hele sommeren, men april er den bedste tid  for stauder der blomstrer sensommer og efterår

UDTYNDING

På urte og blomsterbede  kan man tynde kimplanterne ud,  hvis man er kommet til at så for tæt. Husk at vande både før og efter udtyndingen.

BESKÆRING

Haveroserne bør aldrig beskæres for tidligt. Ellers vil de nye skud kunne svides  af sen natte frost. Skær ikke roserne for langt tilbage det giver ganske vist store men færre blomster.

Brug altid en skarp rosensaks

Visne grene på Sommerfuglebusken kan tilbageskæres i midten af måneden.

 

 MÅNEDENS TIP

 

Husk ved vanding altid at bruge tempereret vand.

 

Skriv et svar