SEPTEMBER 2007

 

Søndag den 2.

Ja så sagde vi farvel til august, og er nu  på vej ind i den sidste  måned af  denne sæson her i havekolonien. Rent vejrmæssigt blev august atter en rekordmåned, da den også bød på en højere gennemsnitstemperatur en normalt og det blev så den 17 måned i træk at man kunne registrere stigende temperaturer.

Nedbørsmængden for juli august blev på landsplan til 316 mm.

I dag har vi vekslende vejrlig  med blæst byger og enkelte solstrejf ind imellem

Haven står stadig flot, blot har de mange Ipomoeaerne ikke haft godt af de lave temperaturer på 4 graders varme, som vi var nede på, tirsdag og onsdag nat.I køkkenhaven står grønsagerne flot,  dog har vi haft  problemer med persillen.

Under mine samtaler med andre haveejere viser det sig at det ikke blot er et problem her i haveforeningen! Birthe fra Hasselager som besøgte os i går i forbindelse med åben have arrangementet har samme problem, vi blev enige om at detmåtte skyldes et svampeangreb.

Hvis nogen af jer som læser dette har  en anden  forklaring hører jeg gerne fra jer via min kontaktside.

Indhøstning af brombær fortsætter, og der er stadig mange bær som blot ven -ter på sol for at blive modne.  Ananasæblerne er høstet og om en måned skal vi i gang med at høste Inge Marie æblerne.

I drivhuset er der fortsat mange tomater på planterne og det samme gør sig gældende for planterne på morgenterrassen.

Else har i den forgangne uge syltet Rødbeder og Pærer,  i  næste  uge skal hun igang med at lave tomatsuppe, da jeg rydder tomaterne i drivhuset.   Tomat -uppe til  fryseren var noget hun begyndte at lave sidste sæson,   hvor det  lyk -kedes hende at ramme den rigtige krydderiblanding i første forsøg,  på en kold efterår’s eller vinterdag er det rart med sådan en portion varm suppe!

 

Ugen i glimt

I den forløbne uge blev vi budt på middag af Dina og Ole,  men som det er sæd vane skulle Else tilberede måltidet.

Billede 1

Hovedmenuen skulle være stegt Lammekølle.

Ole kom med lammekøllen et fed hvidløg og et glas af Dinas hjemmelavede mint gele, senere kom han med de skrællede kartofler og en flaske rødvin.

 

Billede 2

Else og jeg besluttede at vores bidrag til middagen skulle være forretten den bestod af en lille rejemad anrettet på en skive Krydlever,  hertil fik vi et glas sherry.

 

Billede 3

Hovedretten  var som omtalt  lammekølle med mint gele

 

 Billede 5Arkivbillede

 

Vi stod også for desserten som bestod af chokoladekage anrettet  med frugt og flødeskum,til desserten fortsatte vi med sherryen.

Det blev som sædvanlig til en hyggelig sammenkomst,  hvor  vi sluttede  aftenen med et spil terning.

 

Onsdag var vi til ekstraordinær generalforsamling i haveforeningen, vores hid tidige formand Flemming Mortensen havde pludselig trukket sig fra jobbet, og vi skulle derfor havde valgt en ny formand for resten af sæsonen.  Det var en hurtig overstået da der kun var en kandidat som ville påtage sig hvervet. En af de tid ligere formænd Freddy Pedersen blev valgt, han meddelte samtidig at han kun var formand til den ordinære forårsgeneralforsamling,   så forsamlingen har nu et halvt år til at finde en afløser til formandsjobbet!

Prop trukket ud af Århus Å

Under overskriften Prop trukket ud af Århus Å , kunne vi onsdag i gratis avi sen 24 timer læse nyheden om  man nu endelig har fået taget hånd om den prop som sandsynligvis var medskyldig i de store oversvømmelser af mange kolonihaver sidste vinter. Ole Helgren fra kommunen mener dog ikke at de gamle defekte    sluseporte har hele skylden.

Men som det fremgår af artiklen har de  fungeret  som en hindring  af vandgen nem strømningen, da der har samlet sig både træer og andet materiale som er ført frem af den rivende strøm.

Ifølge artiklen blev det oplyst at sluseportene der stammer  fra 1880’erne ikke har fungeret i over 50 år. Så nu får vi se om det var hovedårsagen til oversvømmelserne .

Nu mangler vi kun at lodsejeren som har engdraget vest for  Haveforeningerne får færdiggjort  oprensningen af afløbsgrøften således at  denne blokering også bliver fjernet!

Torsdag den 19. 

Ja nu nærmer vi os afslutningen på denne sæson her i haveforeningen.   Jeg har ikke været så flittig til at skrive i dagbogen  i den forløbne måned, det  skyldes at der har været så meget  aktivitet med besøgende, og så det, at jeg er i fuld gang med klargøringen for den kommende vintersæson.

De sidste Brombær er høstet ,og planterne er nu skåret ned   således at der kun er den nye tilvækst af ranker tilbage, disse ranker er skåret tilbage til en længde af 2 meter. I køkkenhaven er de sidste Rødbeder høstet ,og Else syltede dem her i dag. Vi er nu begyndt at bruge af sellerierne,  vi bruger  dem  blandt  andet sammen med kartofler, når vi som her i dag fik klumper i flødesovs med kar toffel-selleri mos. Køkkenhavens porrer står  også flot  og vi  har da  både fået  dem som  stuvede med stegt flæsk til , samt tilberedt som farserede porrer, men persillesovsen var ændret til løgsovs, da vi  som tidligere omtalt ikke har kunne dyrke persille i år.

Jordbærbedet står i blomst og der er da også ansat nogle bær, det har været en mærkelig havesæson , det gælder både køkkenhavens afgrøder og den øvrige vækst både ude og inde. Der er flere af de øvrige kolonihaveejere som klager over det ringe udbytte af såvel kartofler som frilandsagurker. Men vi har da også haft noget at glæde sig over, nemlig tomathøsten og det gæl der både for drivhus og frilandstomaterne. De sidste tomater i drivhuset er nu indhøstet  ,Else har som tidligere omtalt til lavet en stor portion tomatsuppe til fryseren!

Jeg er påbegyndt indhøstningen af frøkapsler fra Ipomoeaerne.

De fleste af planterne er fjernet da de ikke har kunnet tåle de lave  nattemperaturer og den stærke blæst ,som vi har haft hen over den forløbne måned.

 

Livet har da også bud på andet end arbejde. Vi har haft vores yngste barnebarn  Rasmus på weekendophold , samtidig fik vi besøg  af  vores ældste barnebarn Jan der hastigt nærmer sig de tredive år.

Denne måned har også budt på koncert med Aarhus promenadeorkester,  orkestret har 35 musikere. de underholdt bland andet med wienermelodier.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

 

Torsdag den 27. 

Her hvor vi nærmer os afslutningen på havesæsonen , må jeg erkende at jeg ik -ke har været så flittig ved tasterne.

Jeg vil afslutte denne måned med en beretning omkring vores årlige udflugt i bo ligforeningens regi.

Dagen startede vejrmæssigt flot, årstiden taget i  betragtning, til den årlige Voksenudflugt i Boligforeningen Vesterbo afdeling 6 .skulle  år gå til Mariager, hvor vi skulle på  sejltur  på fjorden  med hjuldamperen Svanen. Under sejlturen på fjorden blev der serveret en 2 retter’s menu !

 

Billede 4

Der var afgang fra  Rosenvangs alle  kl. 09:00 .  Turen gik via Egå ad den gamle Landevej til  Randers .

Da vi passere Clausholm slot. fortalte bussens  chauffør os den historien om gre vedatteren som blev gift med Frederik den IV.

 

Anna Sophie og Frederik den IV – en kærlighedshistorie

Mens  grev Reventlow har sat sit tydelige præg på Clausholms ydre, må  stem ningen og de mange historier inden for murene primært tilskrives hans   yngste datter Anna Sophie.   I 1711 var den kun 18-årige grevedatter til maskebal sam -men med sin mor på Koldinghus Slot, hvor kongehuset residerede, mens pesten hærgede i København. Ved ballet blev kongen så  forelsket i den smukke ungmø, at han året efter bortførte hende fra Clausholm.Tjenestefolk hjalp Anna Sophie ud gennem et vindue, og i slotsparken ventede en ekvipage, som kørte hende di -rekte til Skanderborg Slotskirke. Her blev hun samme aften viet til kongens ven -stre hånd. De måtte indgå ægteskabet på den måde, fordi kongen allerede var gift med dronning Louise. Efter dronning Louises død i 1721 giftede Frederik den IV sig med Anna Sophie til højre hånd. Han kronede hende selv til dronning, og de levede sammen i stor kærlighed.

– og en tragedie

Det lyder umiddelbart som en meget romantisk historie, men det var ikke  lutter lykke for Anna Sophie. Brylluppet blev misbilliget af hoffet, kongens børn og Anna Sophies egen mor,  der bittert fortrød, hun havde taget sin datter med til maskebal. Så længe Frederik den IV levede, var uviljen mod Anna Sophie dog be -grænset. Men da kongen døde i 1730, blev hendes rettigheder stærkt inds- krænket.   Frederik den IV’s søn Christian den VI forviste hende til barndoms -hjemmet Clausholm. Her levede hun med et hofpå 60 personer i 13 år, indtil hun døde den 7. januar 1743.

Udsmykningen på Clausholm bærer flere steder præg af den store sorg,Anna Sophie har levet med i sine sidste år. I ægteskabet med Frederik den IV fik hun 8 børn, der alle ulykkeligvis døde som små. Anna Sophie så det som guds straf for det syndige liv, hun havde levet.

 

I Kan læse mere om Clausholm på nedennævnte link

www.clausholm.dk

Kort  efter Clausholm passerede vi Herregårdsmuseet  Gl. Estrup.  Vi fik at vide, at da herregården i årene 1623-1688 var ejet af Jørgen Skeels søn Christen var jordens tilliggende areal så stort at han kunne  ride fra Grenaa til Viborg på egen jord. Dette var nu ikke helt sandt, men familiens rigdom var umådelig stor.

I dag rummer Gl. Estrup  foruden Herregårdsmuseet også Dansk landbrugsmu seum.  Gl. Estrup er absolut også  et besøg værd.

www.gammelestrup.dk

Turen gik videre over Randers og igennem Hvidsten, med dens berømte kongelig privilegeret kro og som sådan  hører den til en af landets ældste!

Den blev bygget i 1634 ved den gamle Mariager landevej i kirkebyen Hald.   Da man senere rettede vejføringen ud, så den nye vej kom til at passere Hvidsten, flyttede kroen med. En medvirkende årsag til flytningen var en utålelig trætte mellem kromanden og præsten på stedet.

Slægten Fiil, som her fortælles om, kan takke St. St. Blicher for en indgriben, som blev afgørende for familiens skæbne på stedet.

Det blev i særlig grad kroparret Marius og Gudrun, som kom til at præge  kroen. Begge var optaget af den gamle bondekultur,  og Marius lå ustandselig på farten for at opkøbe seværdige og spændende ting til kroen.

Under  anden verdenskrig  gik hele familien aktivt ind  i modstandsbevægelsen  med de konsekvenser som det indebar

Læs mere på nedennævnte link

www.hvidstenkro.dk

Fra Hvidsten gik turen hastigt mod Mariager, under indkørslen til byen passe rede vi den store kirke som indtil Reformationen var en  klosterkirke.

Klosterkirken blev bygget af Birgittinerordenen  som er den sidsttilkomne klo -sterorden i Danmark og indviet i 1446.

http://www.mariagerkirke.dk/artikel.asp?artikelid=34

Ovennævnte  side indeholder historien om klostrets tilblivelse og skæbne, samt oplysninger om kirken i dag.

 

Efter en tur gennem Mariagers snævre gader ankom vi til havnen.

 

Billede 5

 

Billede 6

Billede 7

Kl. 12:00 sejlede vi ud på Fjorden med hjuldamperen Svanen, med kurs mod Ho bro, ombord på skibet fik vi serveret en 2 retters menu. hovedretten var Gullasch med kartoffelmos, desserten var Ananas fromage.

 

Billede 8

Billede 9

 

Efter veloverstået  sejlads  på den smukke  Mariager fjord  lagde vi atter til kaj kl. 14:30,  hvorefter vi gjorde os klar til hjem turen  til Århus ,  på vejen hjem  skulle vi til Dania , hvor kaffebordet  stod og ventede på  Restaurant Orkideen. Efter kaffepausen forsatte hjemturen , hvor vi passerede forbi Godset Overgård. Dette store Gods var oprindeligt ejet af Flemming Junker men blev senere overt aget af den nu afdøde finansmand Alex Brask Thomsen.

Med chaufførens orientring af  Flemming Junkers indsats underden 2.verdens krig blev ringen sluttet til Hvidstensgruppen. Da det netop var Flemming Jun -ker der fik Familien Fiil overtalt til at gå  aktivt ind i modstandsbevægelsen i kampen mod den tyske besættelsesmagt.

Det  var  for mig en personlig oplevelse  at få genopfrisket  erindringen omkring den gren af den danske modstandsbevægelse.

Efter en dejlig hjemtur  gennem det smukke  sensommer landskab  ankom  vi  til Rosenvangs alle kl. 17:30 .

Else og jeg kunne se tilbage  på endnu en dejlig dag

Senere  samme  uge var  vi igen af  sted til et  arrangement  med  Mariah Rudi og Michael Bjørnson som underholdt med sange fra Musicals, Film, samt lidt Opera. Underholdningen faldt i 2 afdelinger . I pausen var der besøg af Bugtaleren Palsgård som gav os et godt show!

Underholdningen fandt sted på Holme lokalcenter

 

Skriv et svar