AUGUST MÅNEDS BLOMST

Gunnera

Gunnera tinc toria

Planten der tilhører staudefamilien stammer  oprindelig fra Chile, og er opkaldt efter den Norske Botaniker Johan Ernst Gunnerus, der levede fra 1718 til 1773, foruden at  være botaniker var han tillige biskop i Trondheim.

Som et fremgår af billedet øverst på siden er Gunnera en imponerende bladplante der gør sig godt ved havedammen eller som solitærplante i større haveanlæg.

Har man held til at overvintre den, kan den udvikle bladstænger på op til 2 meters højde, stængler besat  med små rødlige vækster.

Gunneraens blade kan udvikle sig til en størrelse på 2 meter målt i tværmål.
Planten kan efter et par år udvikle flotte rødlige blomsterstande hos mig er de blevet op til halvanden meter.

Gunneraens vækstkrav

Gunneraen foretrækker en god  drænnet muldjord for at udvikle sig optimalt, endvidere kræver den meget vand, da den har en eksplosiv vækst i udvikling af stængler og blade.

Gunneraens plantning og pleje

Gunneraen  har det som roser, de har begge brug for en veldrænnet jord. Plantning  af Gunnera foretages bedst i en regnfuld  periode. Inden plantningen udgraves plantehullet og den opgravede jord blandes  med kompost eller staldgødning. ( omsat hestegødning )

Rigtig pasning og pleje kan udvikle en sund og flotplante som vil være en pryd  enhver have.

Da Gunneraen ikke kan tåle frost, skal den om efteråret skæres tilbage til base. De afskårne stænger anbringes henover planten og dækkes med bladene. Inden frosten sætter ind dækkes der af med en vinter måtte og til slut en presenning.

Husk

Vinterafdækningen må ikke fjernes om foråret før faren for nattefrost er ovre.

Hvis i skulle være så uheldig at Gunneraen skulle blive udsat for frost, vil planten i den kommende vækst sæson fremstå med svedne bladrande.

Formering

Formering af Gunnera foretages om foråret ved deling af ældre planter. Rodbeskæring eller deling har en fordel at man kan begrænse plantens vækstplads.

Planten kan også formeres ved at man afskærer de nye sidesku om foråret, man skal blot huske at få lidt rodnet med. De unge skud  kan plantesi potter med nærringsberiget spagnum.

Da jeg fik min første Gunnera foræret fik jeg at vide at en stammede fra New Zealand. Jeg har ved senere undersøgelse fundet ud af at Gunnera Hamitoni  som vokser i der i landet er en plante der kun når en højde på 5 til 10 centimeter.

Gunnera Magnellancia som vokser på Ildlandet bliver ligeledes kun mellem 5 og 10 centimeter.

Sener har jeg fået oplyst at der vokser en art af Gunnera i Brasilien. Denne slægtning skal have en væksthøjde på 4 meter-