KROEN I BELLINGE

Kroen i Bellinge var i min barndom en kongelig privilegeret landevejskro. I den egenskab skulle den også huse landevejens farende svende, hvorfor der var et såkaldt bissekammer hvor der altid var frisk halm at hvile på. Det var kroens røgter Otto som havde til opgave at sørge for dette. Til kroen var der tilknyttet en stor avlsgård og man havde både karl og fodermester.

Det jeg vil berette om er en sommermorgen hvor min bror og jeg var sendt hen på kroen for at hente vand fordi vores brønd var tørlagt, hvilket den meget ofte var om sommeren.

Da vi kom ind på gårdspladsen så jeg en skærslipper der havde overnattet i bissekammeret.  Han stod og vaskede sig ved vandingstruget, inden han skulle videre på sin vandring med skærslipperbøren. Krokarlen Kristian var ved at tage seddeltøjet af hestene, han havde været tidligt ude og bryde mulden med spidsharven. En fantastisk stemning var der. Det emmede af forår. Storken der boede på lade bygningen var ankommet 8 dage tidligere samtidig med at tivoliejer Ejner Tietgen havde rejst sit Tivoli luftprinsen på fælleden over for kroen.

Skærslipperen var ikke den eneste som brugte kroens bissekammer det blev brugt af mange forskellige vandrende handelsfok som rejste rundt med snørebånd, kamme, barberblade, knapper og ikke mindst elastik til damebukserne. En ting som vi børn morede os meget over.